Soběšická garda
Soběšická garda
 
Územní rozhodnutí
 
Dne 23.5.2005 vydal Úřad městské části města Brna, Brno-sever, Odbor územního rozvoje a výstavby rozhodnutí o umístění stavby rozhledny na Ostré Horce.

Toto rozhodnutí bylo vydáno po podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací, na základě které bude rozhledna po dokončení převedena bezúplatně do majetku Statutárního města Brna-Městské části Brno-sever.


     
Soběšická garda